Όροι χρήσης


Όροι χρήσης 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Ιστοσελίδα μας "SERATHAN.GR", η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / αγοραστών βιβλίου / ηλεκτρονικών άρθρων, έχει π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την "εταιρία", όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της "εταιρίας".

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου, είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην "SERATHAN.GR" και στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

κο. Σεραφείμ Αθανασίου 

email: info@serathan.gr

τηλέφωνα: +30 6974707033.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός βιβλίου) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό

(β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(γ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. η SERATHAN ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μ ό ν ο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

• Δημιουργία Λογαριασμού:

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην "SERATHAN.GR" - Ιστότοπος τον οποίο διαχειρίζεται ο κ. Σεραφείμ Αθανασίου. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, υπάρχει μικρή πιθανότητα να σας ζητηθούν κάποια περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της παραγγελίας των βιβλίων ή των ηλέκτρονικών άρθρων του κ. Σεραφείμ Αθανασίου θα έχουν τη σήμανση ενός "υποχρεωτικού πεδίου".

Για τη δημιουργία "λογαριασμού" αγοράς βιβλίου / βιβλίων / ηλεκτρονικών άρθρων, χρειάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο [σταθερό ή και κινητό] και φυσικά, η Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση // (email address). Στην συνέχεια, θα πρέπει να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό [PASSWORD]. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης και να επιλέξετε το checkbox (κουτάκι) στην επιλογή "ΣΥΜΦΩΝΩ" και ακολούθως να συμπληρώσετε το κείμενο για την επαλήθευση της εγγραφής αγοράς του βιβλίου /βιβλίων / άρθρων του κ. Σεραφείμ Αθανασίου.

Η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί. Το όνομα χρήστη [USERNAME] είναι πλέον η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός [PASSWORD] είναι ο προσωπικός σας κωδικός.

Ο χρήστης, δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό, ούτε θα πρέπει να τα φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την SERATHAN.GR.

Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, η "SERATHAN.GR" δεν έχει καμία ευθύνη, εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Επίσης, δημιουργώντας λογαριασμό στο e-shop μας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης παραγγελίας πιο εύκολη κάθε φορά που θα επισκέπτεστε το e-shop μας και θα επιλέγετε να είστε συνδεδεμένοι.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Η συγκερκιμένη Ιστοσελίδα "SERATHAN.GR" εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα - τρίτα πρόσωπα, δε θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας, ενδεχομένως, σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή και αθέμιτους σκοπούς.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η "SERATHAN.GR", σας ενημερώνει πως όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε κάθε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: info@SERATHAN.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της "SERATHAN.GR" στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@SERATHAN.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): επικοινωνήστε με τον κο. Σεραφείμ Αθανασίου, email: info@SERATHAN.gr, τηλέφωνο: +30 6974707033.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε, φυσικά, δικαίωμα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήρΟς (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 // Fax: +30 210 6475628 // Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Cookies

Για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της η Serathan κάνει χρήση cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies η Serathan  μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά. Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς.